Bliv medlem

Bliv medlem af Professionelle Danske Tatovører ( PDT )

PDT optager tatovører, lærlinge, piercere, managere og butiksejere såfremt de opfylder PDTs krav:

• Tatovører / piercere skal arbejde i egen butik, eller arbejde i butik ejet og drevet af professionel tatovør / piercer.

• Lærlinge skal være tilknyttet en udlært tatovør / piercer.

• Managere skal være fastansat i 1 shop og have samme viden om nåle, farver, hygiejne som en udlært tatovør.

• Butiksejere skal opholde sig minimum 25 timer om ugen i 1 shop, og have samme viden om nåle, farver, hygiejne som en udlært tatovør.

• Gæsteartister der tit besøger danmark i forbindelse med guestspots og conventions, som opfylder samme regler som det af ovennænte vedkommende er her for, desuden skal vedkommende være tilmeldt RUT registret.

• Den butik ansøgeren arbejder i skal være pæn og ren, og der skal være lagt en plan for arbejdsmetoder og hygiejne, samt en vilje til at holde sig up to date med markedet og følge nye tiltag.

• Ansøger skal have gennemgået Hygiejnekursus, eller tilmelde sig et. - Evt. dem afholdt af PDT.
• Ansøger skal være vaccineret imod hepatitis B (Leverbetændelse) og influenza. 
• Ansøger skal have gennemgået Førstehjælpskursus, eller tilmelde sig et. 
- Evt. dem afholdt af PDT.


• Ansøger skal på forlangende indsende fotomateriale af det arbejde han/hun har udført, samt af butik og sterilisationmetoder og udstyr.

• Ansøger skal på forlangende kunne fremvise CVR-nummer, ansættelseskontrakt, lønsedler.

• Ansøgeren kan forvente et besøg fra en af PDTs kontaktpersoner, dette vil i første omgang være et aftalt møde, hvor tingene gennemgåes, hvor der gives guidelines til ting der kan forbedres. Herefter kan en af PDTs kontaktpersoner til enhvertid møde op, og se om evt. problemer er bragt i orden.

Hvis du mener, at PDT er stedet for dig, skriv da en mail til info@pdt.dk, eller kontakt os på telefon 2321 8558, så får vi snakket tingene igennem og kommer igang.

© PDT - Professionelle Danske Tatovører